Εντατική οδική ρύθμιση στο Δήμο ALIBUNAR επενδύσεις στον δείκτη οδικής οικονομίας που κατασκευάζεται η Σερβία

ALIBUNAR: επί του παρόντος, στη Βοϊβοντίνα, εκτελούνται έργα σε δρόμους σε περισσότερους από 30 Δήμους και πόλεις και πολλοί χρηματοδοτούνται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου από την επαρχιακή κυβέρνηση, με γνώμονα την άποψη ότι η επένδυση στην οδική οικονομία διεγείρει την οικονομική ανάπτυξη των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων, καλύτερη διακρατική συνδεσιμότητα, ταχύτερα και πιο άνετα ταξίδια, αλλά…

Διαβάστε Περισσότερα